FLASH SALEFLASH SALE
-20%
За 1 година РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДНОВЯВАНЕ
промоции не могат да се комбинират
24 Брой оставащи пакети

Най-добрите оферти за акции от 150 държави

Над 100 000 доволни потребители

Предлага по-евтини oферти до 90% от първоначалната цена

Директен контакт с прекупвачи и търговци на едро

Политика за поверителност

Политика за поверителност

в MERKANDI LTD

Цели и обхват на политиката

Администраторът на личните данни на потребителите на платформата Merkandi, които са физически лица, е Merkandi LTD (Unit 4E, Enterprise Court S63 5DB Rotherham, United Kingdom), което означава, че той определя целите и методите на обработване на вашите лични данни.

Целта на Политиката е да определи действията, предприети от Merkandi за защита на Вашите лични данни, обработвани чрез платформата и мобилното приложение, както и в рамките на свързаните с тях услуги. Политиката определя по-специално обхвата и правното основание за обработването на Вашите лични данни, които се събират от Merkandi във връзка с използването на платформата и мобилното приложение от Ваша страна.

Получаваме Вашите лични данни от Вас, когато създавате профила си, във връзка с дейностите, които извършвате в платформата, публикуване или разглеждане на оферти, както и във връзка с актуализации на Вашите лични данни, извършени чрез Вашия профил. Обработката на лични данни може да е свързана и с извършването на редица други дейности, пряко свързани с използването на платформата и мобилното приложение. Използването на платформата, включително изтеглянето на мобилното приложение или използването на мобилното приложение или свързаните с него услуги, е възможно само след като сте се запознали с разпоредбите на настоящата Политика и Общите условия.

Обхват на обработката на лични данни

Обхватът на личните данни, обработвани от Merkandi, може да варира в зависимост от това какви услуги или функционалности, предоставяни от Merkandi, използвате:

Rejestracja

По време на процеса на регистрация изискваме следните лични данни: имейл адрес, потребителско име, парола, телефонен номер и информация за компанията (предприятието) и нейния адрес. Непредоставянето на горните данни означава, че не можем да сключим договор с вас и съответно няма да можете да използвате услугите на Merkandi.

Използване на сметката 

След като се регистрирате, ще поискаме от вас да попълните идентификационните си данни и да предоставите информация за адреса си и данните за контакт, необходими за осъществяване на контакт. За да можете да използвате пълноценно платформата, изискваме от вас да предоставите възрастта си, за да можем да проверим вашата правоспособност. Ако ни предоставите сметка за теглене, ще обработваме декларираните лични данни, свързани с тази сметка, т.е. Вашето име, номер на банкова сметка и домашен адрес.

За пълното активиране на сметката ще изискаме от вас да представите съответните документи за проверка. Това ще ни позволи да потвърдим данните, които сте предоставили по време на процеса на създаване на сметка. Ще обработваме личните данни, съдържащи се в документите за проверка, за целите на платформата.

След регистрацията на акаунт и по време на използването на услугите на Merkandi се задължаваме постоянно да актуализирате всички предоставени лични данни, ако в някакво отношение има промени.

Освен това събираме информация за Вашите действия в платформата, включително история на покупките, обяви, избрани методи на плащане и съдържание на изпратени коментари и съобщения.

Когато използвате профила си, можете да ни предоставите и други, незадължителни лични данни, например като качите своя снимка или графично изображение (аватар), като по този начин дадете съгласието си за обработката им. Предоставянето на такива лични данни е напълно доброволно.

Освен това можем да получим Вашите лични данни във връзка с използването от Ваша страна на възможността за влизане в платформата или мобилното приложение чрез външни услуги за удостоверяване, предлагани от други субекти, които работят независимо от Markandi.pl (напр. услуги, предлагани от Google, Apple или услуги, предлагани в рамките на услугите, включително такива със социален характер - като Facebook). В този случай ние ще получим Вашите лични данни само под формата на Вашето име или потребителско име, Вашия имейл адрес и аватар, публикуван в такава услуга или сайт, и можем да свържем тези лични данни с Вашия профил или да ги обработваме само за целите на такова влизане или регистрация в платформата. Когато използвате външни услуги за удостоверяване, трябва да се запознаете с общите условия и политиките за поверителност на доставчиците на такива услуги.

Изпълнение на транзакции

Извършването на плащания е свързано с необходимостта от обработване на други лични данни, т.е. данни, съдържащи се в офертата (включително, по-специално, съдържанието на офертата), данни за транзакции (по-специално, номер на банкова сметка, начин на плащане, адрес на получаване на стоките, начин на доставка), данни за фактурата по ДДС и данни, позволяващи проследяване на пратките, изпращане на съобщения, комуникация с други потребители и извършване на плащания за услуги, предоставяни от Merkandi. Merkandi може също така да има достъп до съдържанието на съобщенията, изпратени между потребителите в рамките на дискусии и спорове. За да обработим транзакцията, може да използваме Вашите лични данни, които са ни били предоставени по време на регистрацията. Освен това, за да обработим продажбата, може да обработим и Вашите лични данни, включително, inter alia, стойността на оборота, информация за поръчките (тяхното изпълнение или отмяна, номера на доставките).

Форма за контакт

Във формуляра за контакт обработваме данни за контакт, които са ни необходими, за да комуникираме с вас и да изпълним заявката ви. Това може да включва лични данни като вашето име, имейл адрес или телефонен номер.

Освен това, като част от поддръжката на потребителите, можем да се свържем с вас и чрез използването на лични данни, поставени за тази цел в профила или предоставени от вас чрез каналите на социалните медии (например Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat). В случай на контакт с Merkandi чрез каналите на социалните медии, предлагани от независими от нас субекти, Merkandi придобива лични данни под формата на потребителско име (напр. в случай на Facebook Messenger, Instagram, Twitter) или телефонен номер (напр. в случай на WhatsApp, WeChat) само за целите на контакта. Ако това е разрешено от приложимото законодателство, Merkandi ще има право да получава и съхранява и други лични данни, свързани с осъществената комуникация, като например информация за заявки за поддръжка или обратна връзка от Потребителите.

Входящи повиквания към линии за помощ

Входящите обаждания към горещите линии на Merkandi се записват. Ако решите да се свържете с нас по телефона, вашите лични данни, като например телефонен номер и съдържание на записа (включително информация, предоставена по време на разговора), ще обработваме, за да приложим приложението.

Участие в програми за лоялност, състезания или промоционални действия

Във връзка с участие в програми за лоялност, състезания или промоционални кампании ще обработваме вашите лични данни, които са необходими за горепосочените събития. В зависимост от вида на организираното събитие това може да включва вашето име, данни за контакт (като телефонен номер или имейл адрес) или други данни, необходими за изпълнение на критериите за участие в тези събития.

Маркетингови дейности 

Като част от маркетинговите ни дейности можем, въз основа на легитимен интерес или въз основа на вашето съгласие, да обработваме информация, за да ни помогнете да адаптираме рекламите и съдържанието към вашите предпочитания и очаквания (включително във връзка с показването на поведенческа реклама). Това може да включва, но не се ограничава до Вашия IP адрес, данни от бисквитки или информация за Вашия трафик на сайта, включително за офертите, които разглеждате, и Вашите предпочитания в това отношение. Освен това, въз основа на горепосочените предпоставки, ще обработваме и Вашите данни за контакт, включително данни, необходими за изпращане на информация, включително търговска информация, до степен, посочена от Вас (телефонен номер или имейл адрес).

Аналитични и статистически дейности

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от нас и за аналитични и статистически цели, включително за проучвания. За тези цели ще използваме предимно информация за Вашата дейност в Платформата, включително информация, свързана с използването на отделни услуги, както и лични данни за Вашите предпочитания и очаквания. Чрез проучвания, изпращани на потребителите по електронна поща или предоставяни директно в Платформата, Merkandi може да събира лични данни от Вас, които могат да включват например възраст. Вашите лични данни могат да бъдат използвани и за осигуряване на адекватно ниво на сигурност на Платформата. В тази връзка Merkandi използва, наред с другото, технология, базирана на цифрови пръстови отпечатъци, която се състои в събиране на така наречените цифрови "пръстови отпечатъци" на устройството на потребителя, което ни позволява да идентифицираме устройството, от което използвате, или приложението, което инсталирате. Информацията, която събираме за вас в тази връзка, може да представлява лични данни. Можем да обработваме лични данни, като например, но не само, Вашия IP адрес, данни, получени от "бисквитки", параметрите на софтуера и хардуера, който използвате, конфигурацията на Вашето устройство (например данни за инсталираните плъгини) или информация за трафика на Вашия уебсайт (включително използването на мрежови комуникационни протоколи), разглежданите страници и информация за използването на мобилното приложение.

Действия във връзка с предявяването или защитата на искове

Можем да обработваме вашите лични данни във връзка с правото да предявяваме или да се защитаваме срещу искове. За тази цел Merkandi обработва Вашите лични данни през целия период, в който претенциите, произтичащи от договора, сключен от държавата с Merkandi, или свързани с използването на услугите, предоставяни от Merkandi, платформите, мобилното приложение, не са погасени по давност съгласно приложимото право. Това може да бъде например размерът на дълга, информация, свързана с конкретна поръчка или оферта, данни за транзакции или информация, получена във връзка с установяването на контакт от Merkandi infolinks. Обхватът на личните данни, обработвани от нас, може да варира периодично в зависимост от предмета на иска.

Цели, основания и продължителност на обработката на лични данни 

В зависимост от това какви услуги, предоставяни от Merkandi, използвате, различни са целите и правното основание за обработката на лични данни от Merkandi, както и периодите, за които Merkandi може да съхранява или използва вашите лични данни.

За всяка от целите на обработката сме посочили правното основание и максималния срок, за който ще се съхраняват личните данни. След изтичането на посочения период няма да използваме Вашите лични данни за посочената цел. Това обаче не означава, че ще ги изтрием във всеки случай. Ще съхраняваме Вашите лични данни за най-дългия от посочените периоди, свързани с конкретните услуги на Merkandi. По-долу сме описали стандартните дейности по отношение на личните данни във връзка с използването на услугите, предоставяни от Merkandi. По-подробна информация за обработката на лични данни при използването на конкретни услуги може да бъде намерена и в правилата на тези услуги.

Регистрация и поддръжка на акаунти, обработка на потребителски транзакции

Използването на някои от наличните в Платформата функционалности (включително използването на мобилното приложение) изисква да се регистрирате в съответствие с Регламента. Създаването и използването на акаунта е свързано с обработката на Вашите лични данни от нас.

Merkandi обработва Вашите лични данни и във връзка с обработката на транзакции.

Информацията, публикувана от Вас в платформата, не идва от Merkandi и не е инициирана от Merkandi. Поради тази причина, в рамките на допустимото от приложимото законодателство, Merkandi не носи отговорност за предоставената информация. В офертите и съобщенията, доколкото е възможно, не трябва да давате лична информация. Поставяйки личните си данни в офертите или съобщенията, вие го правите въз основа на собствено, обмислено и информирано решение. Поради това следва внимателно да обмислите рисковете, свързани с предоставянето на такава информация. 

Във връзка с обработката на Вашия акаунт и Вашите трансакции обработваме Вашите лични данни, както е описано в таблицата по-долу. Освен това Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и за други цели, включително аналитични, маркетингови и за гарантиране на сигурността на предоставяните услуги, за които можете да научите повече в настоящата Политика.

Във връзка с изпълнението на някои Ваши транзакции (напр. транзакции, обхванати от задължението за архивиране или разплащане на ДДС от Merkandi) по закон сме задължени да обработваме, включително да архивираме, лични данни, свързани с тези транзакции.

Цел на обработката на лични данни Правно основание за обработка на лични данни Период на запазване на лични данни за конкретна цел (период на запазване)
Предприемане на действия, свързани с поддръжка на регистрацията, направена от потребителя, и предоставяне на услуги по електронен път за поддръжка на акаунтите на потребителите на Merkandi. Чл. 6, §1, буква б от РОДО (необходимост от сключване и изпълнение на договора) - лични данни, необходими за създаване и управление на сметката До приключване на услугата
да персонализирате настройките на профила си (да включите аватар и друга незадължителна лична информация в профила си) или да предоставите лична информация, когато влизате в платформата чрез външна услуга. Чл. 6, §1, буква a от РОДО (съгласие на потребителя) - само за незадължителни лични данни, които не са необходими за използването на профила Докато незадължителните лични данни не бъдат премахнати от профила (оттегляне на съгласието) или услугата не бъде прекратена.
Разглеждане на жалби, включително разрешаване на технически проблеми Чл. 6 §1, буква е от РОДО (легитимен интерес на Merkandi, състоящ се в защита на правата на Merkandi и на потребителя) Докато жалбата не бъде разгледана или докладваният проблем не бъде разрешен.
Предявяване и защита срещу искове, произтичащи от валиден договор или свързани с предоставянето на услуги, включително събиране на вземания, провеждане на съдебни, арбитражни и медиационни производства.h Чл. 6 §1 буква е) от РОДО (легитимен интерес на Merkandi, състоящ се в защита на правата на Merkandi) До последния ден на календарната година, следваща изтичането на три години след прекратяването на служебното правоотношение
Изпълнение на законовите задължения произтичащи от данъчни и счетоводни разпоредби Чл. 6 §1 буква в RODO w związku z art. 70 § 1 от Данъчната наредба и чл. 74 от Закона за счетоводството (необходимост от изпълнение на законово задължение) 5 години от края на календарната година, в която е изтекъл срокът за плащане на данъка
Изпълнение на задълженията, свързани с обработката, включително архивирането, на данни за сделките, произтичащи от пакета за електронна търговия с ДДС  Чл. 6 §1 буква в RODO (правно задължение) 10 години от края на годината, в която е извършена сделката.

Поддръжка на потребителите и форма за контакт

Ако се свържете с отдела за обслужване на клиенти, включително чрез телефонно обаждане на горещата линия, Merkandi може да обработва (например да съхранява или анализира) вашите лични данни.

Merkandi може също така да събира Ваши лични данни, ако осъществите контакт, използвайки наличните в Merkandi инструменти, включително наличната в Merkandi форма за контакт. Тези лични данни са необходими, за да може Merkandi да се свърже с Вас, както и за да Ви позволи да се свържете с други потребители, за цели, пряко свързани с функционирането на Merkandi. Предоставената от Merkandi форма за контакт не се използва за водене на частна кореспонденция, несвързана със сделката, и използването ѝ за такива цели може да представлява нарушение на Правилата. За да предотврати нарушения на закона, включително нелоялни практики, Merkandi събира данни за комуникациите, осъществени чрез горепосочения формуляр. Merkandi може също така да анализира и блокира с помощта на специален софтуер съдържанието, изпращано между потребителите чрез гореспоменатата форма за контакт, по-специално, ако то има характер на спам (нежелана рекламна информация), съдържа забранено съдържание, като например подтик за извършване на престъпления или по друг начин застрашава сигурността на потребителите, като например има за цел незаконно получаване на пароли за акаунта или нарушава Правилата.

Във връзка с обработката на запитвания, отправени към Merkandi. включително чрез формуляра за контакт, ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с принципите, описани в таблицата по-долу. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и за други цели, включително аналитични, маркетингови и за осигуряване на сигурността на предоставяните услуги, за които ще научите повече в тази политика.

Цел на обработката на Лични данни Правно основание за обработка на лични данни Период на запазване на лични данни за конкретна цел (период на запазване)
Свързване с Потребителите, включително за цели, свързани с предоставянето на услуги, поддръжка на Потребителите, чрез наличните канали за комуникация, по-специално електронна поща, телефон и канали на социалните медии; Чл. 6 §1, буква б) от РОДО (необходима за изпълнението на договора) До преустановяване на услугите
Обработване на искания от потребители, съобщени по-специално на отдела за обслужване на клиенти и чрез формуляра за контакт, когато те не са пряко свързани с изпълнението на договора. Чл. 6 §1 буква е) от РОДО (легитимен интерес на Merkandi да отговаря на запитвания) до получаване на отговор или изпълнение на предмета на запитването или искането
Предотвратяване на нарушения в комуникацията Чл. 6 §1 буква е) от РОДО (легитимен интерес на Merkandi да гарантира сигурността на предоставяните услуги) До приключване на комуникацията
Използване и разработване на автоматизирани канали за комуникация (машинно обучение) Чл. 6 §1, буква е от РОДО (подобряване на алгоритъма, отговорен за функционирането на автоматизираните комуникационни канали) За период от 12 месеца от изпращането на въпросното съобщение
Предявяване и защита срещу искове, произтичащи от сключен договор или свързани с предоставянето на услуги, включително събиране на вземания, провеждане на съдебни, арбитражни и медиационни производства. Чл. 6 §1, буква е) от РОДО (легитимен интерес на Merkandi, състоящ се в защита на правата на Merkandi) До последния ден на календарната година, следваща изтичането на три години след прекратяването на служебното правоотношение

Програми за лоялност, състезания, промоционални действия

Merkandi може да организира състезания или промоционални кампании. Ако решите да участвате в такова събитие, Вашите лични данни (напр. информация, необходима за осъществяване на контакт) могат да бъдат използвани от Merkandi за ефективното му провеждане. Данните за контакт на потребителите, които доброволно участват в събития, се обработват от Merkandi в съответствие със закона и за цели, свързани с тези събития. В рамките на Платформата потребителите могат да се присъединят и към програми за лоялност.

Ако участвате в програма, конкурс или промоционална акция, Вашите лични данни могат да бъдат използвани от Merkandi в съответствие с таблицата по-долу, но по-подробни правила за обработката на лични данни можете да намерите в специалните правила на тези събития. Освен това Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и за други цели, включително аналитични, маркетингови и за гарантиране на сигурността на предоставяните услуги, за които ще научите повече в настоящата политика.

Цел на обработката на лични данни Правно основание за обработка на лични данни Период на запазване на лични данни за конкретна цел (период на запазване)
Предприемане на действия за сключване на договор и предоставяне на услуги, позволяващи участие в програма за лоялност. Чл. 6 §1 буква б RODO (необходими за сключването и изпълнението на договора) или ако предоставите незадължителни лични данни, които не са необходими - чл. 6 §1, буква а RODO (съгласие). до приключване на участието Ви в програмата за лоялност или в случай на незадължителни лични данни - до оттегляне на съгласието Ви.
Даване на възможност за участие в конкурс или промоционална акция Чл. 6 §1, буква е) от РОДО (легитимен интерес, състоящ се в изпълнение на задължения, произтичащи от публично обещание, организиране на конкурси или подобни действия, включително във връзка с изпълнението на дейности, насочени към популяризиране на марката Merkandi) До прекратяване на участието Ви в конкурса (напр. издаване на награда) или промоционалната акция или до подаване на ефективно възражение.
Изпълнение на законови задължения съгласно данъчното и счетоводното законодателство  Чл. 6 §1, буква "в" от РОДО във връзка с чл. 70 § 1 от Закона за данъчните постановления и чл. 74 от Закона за счетоводството (необходимост от изпълнение на законово задължение) 5 години от края на календарната година, в която е бил дължим данъкът
Предявяване и защита срещу искове, произтичащи от сключения договор или свързани с даването на възможност за участие в събитието/изпълнението на събитието, включително събиране на вземания, провеждане на съдебни, арбитражни и медиационни производства. Чл. 6 §1 буква е) от РОДО (легитимен интерес на Merkandi, състоящ се в защита на правата на Merkandi) До последния ден на календарната година, следваща изтичането на 3 години след края на участието в събитието

Маркетингови дейности

Merkandi може също така да използва вашите лични данни за провеждане на маркетингови дейности. Тези дейности могат да включват:

 • показване в Платформата или мобилното приложение на маркетингово съдържание, което не е съобразено с вашите предпочитания (контекстна реклама). Ако за показването на контекстна реклама се използват лични данни, тяхното обработване се извършва във връзка с изпълнението на законните интереси на администратора или на трета страна за популяризиране на собствените им дейности или на дейностите на трети страни Merkandi;
 • показване на маркетингово съдържание, което е съобразено с вашите предпочитания, включително адаптиране на категории оферти или индивидуални оферти в настройките на Платформата или в настройките на услугите на външни субекти въз основа на вашата дейност в Платформата (поведенческа реклама). Вашите лични данни, включително лични данни, събрани чрез бисквитки и други подобни технологии, се обработват от Merkandi и външни лица за маркетингови цели. Такива действия се предприемат само ако се съгласите с тях, което може да бъде оттеглено по всяко време. 
 • извършване на други дейности, свързани с директен маркетинг на стоки или услуги (изпращане на търговска информация по електронна поща или други маркетингови дейности) чрез различни електронни комуникационни канали, включително електронна поща, SMS/MMS, push. Свързваме се с вас и по телефона. Тези действия се предприемат въз основа на легитимния интерес на Merkandi или на легитимния интерес на субектите, които си сътрудничат с Merkandi. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

За да извършва маркетингови дейности, Merkandi в някои случаи използва профилиране. Това означава, че чрез автоматичната обработка на лични данни оценяваме избрани фактори за Потребителите, за да анализираме тяхното поведение или да създадем прогноза за бъдещето. Това дава възможност за по-добро адаптиране на показваното съдържание към индивидуалните предпочитания и интереси на потребителя.

Във връзка с маркетинговите дейности обработваме вашите лични данни в съответствие с принципите, описани в таблицата по-долу. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и за други цели, включително за аналитични цели и за гарантиране на сигурността на предоставяните услуги, за които ще научите повече в настоящата Политика.

Цел на обработката на лични данни Правно основание за обработка на лични данни Период на запазване на лични данни за конкретна цел (период на запазване)
Показване на контекстна реклама (провеждане на директен маркетинг на собствени услуги или стоки Merkandi или на услуги или стоки на трети страни) Чл. 6, параграф 1, буква е) от РОДО (легитимен интерес на Merkandi, състоящ се в популяризиране на стоките или услугите на Merkandi или на трети страни) Докато спрете да използвате Платформата или мобилното приложение
Показване на поведенчески реклами въз основа на предишно гледано съдържание, персонализиране на категории оферти или индивидуални оферти в настройките на Платформата или в настройките на услуги на трети страни въз основа на активността в Платформата. Член 6, параграф 1, буква е) от РОДО във връзка с член 173 от Закона за далекосъобщенията (легитимен интерес на Merkandi, състоящ се в популяризиране на стоки или услуги на Merkandi или на трети лица във връзка със съгласието) Докато не оттеглите съгласието си (съгласно законодателството в областта на телекомуникациите) или не направите ефективно възражение срещу обработката на личните ви данни.
Свързване с Потребителите за цели, свързани с разрешени маркетингови дейности, чрез наличните електронни канали за комуникация, включително електронна поща, SMS/MMS push. Контакт по телефона член 6, параграф 1, буква е) от РОДОП във връзка с член 10 от Закона за предоставяне на услуги по електронен път или член 172 от Закона за далекосъобщенията (легитимен интерес на Merkandi, състоящ се в популяризиране на стоки или услуги на Merkandi или на трети лица във връзка със съгласието за комуникационния канал) Докато не оттеглите съгласието си да получавате съобщения или информация (съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на услуги по електронен път или Закона за далекосъобщенията) или не възразите ефективно срещу обработването на Вашите Лични данни.

Аналитични и статистически дейности и проучвания

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от Merkandi за аналитични и статистически цели. В този случай използваме вашите лични данни, за да извършваме анализ на дейността, да определяме предпочитанията за пазаруване и да подобряваме функционалността и качеството на услугите на Merkandi. Възможността за обработване от Merkandi за аналитични и статистически цели на информация, събрана чрез бисквитки и подобни технологии, зависи от съгласието на потребителя да съхранява такава информация на крайното си устройство.

Чрез анкети, изпратени до потребителите по имейл или предоставени директно на Платформата, Merkandi събира лични данни от потребителите, които могат да бъдат използвани за проучване на предпочитанията на потребителите и адаптиране на офертата на Merkandi към техните очаквания. Такива лични данни се използват и за изготвяне на статистически анализ. 

Във връзка с изпълнението на аналитични и статистически дейности обработваме вашите лични данни съгласно принципите, описани в таблицата по-долу. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и за други цели, включително по-специално за гарантиране на сигурността на предоставяните услуги, за които ще научите повече в настоящата Политика.

Цел на обработката на лични данни Правно основание за обработка на лични данни Период на запазване на лични данни за конкретна цел (период на запазване)
Провеждане на статистически анализи Чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (легитимен интерес на Merkandi, състоящ се в анализ на активността на потребителите, включително историческа активност, с цел оптимизиране на предоставяните услуги) До края на съхранението на личните данни на потребителя във връзка с друга активна цел на обработване или до момента на изразяване на ефективно възражение срещу обработването на лични данни (не по-дълго обаче от последния ден на календарната година, следваща изтичането на 3 години от момента на приключване на услугите от Merkandi).
управление на трафика в Платформата, включително наблюдение на дейността на Потребителя, която включва, наред с други неща, търсене по ключови думи и публикуване на оферти Чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД (легитимен интерес на Merkandi, състоящ се в анализ на дейността на потребителя с цел оптимизиране на предоставяните услуги) Личните данни се обработват в реално време, така че ще се съхраняват до края на използването от страна на потребителя на услугите, предоставяни от Merkandi на платформите (т.е. докато напуснете уебсайта).
Провеждане на проучвания, изследвания и анализи на Платформата, inter alia, за целите на функционирането, подобряването на работата на наличните услуги или оценката на основните интереси и нужди на посетителите. Чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД (легитимен интерес на Merkandi, състоящ се в анализ на дейностите на потребителите с цел оптимизиране на предоставяните услуги) Личните данни се обработват в реално време, така че ще се съхраняват до края на използването от страна на потребителя на услугите, предоставяни от Merkandi на Платформите (т.е. до момента на приключване на проучването, изследването или анализа).

Гарантиране на сигурността на предоставяните услуги

Когато е необходимо да се гарантира сигурността на услугите, включително на ИТ ресурсите, или безопасността на други потребители, Merkandi е упълномощена автоматично да получава и записва Вашите лични данни, предавани на сървъра от уеб браузъри или Вашето устройство, когато използвате Платформата или мобилното приложение.

За да осигури адекватно ниво на сигурност, Merkandi получава и записва лични данни, предавани на сървъра от уеб браузъри или вашето устройство (които включват по-специално: техническите елементи на вашето устройство, настройките на браузъра ви и подробности за поведението ви в Merkandi), по начин, който създава уникален цифров "пръстов отпечатък" на устройствата или екземплярите на приложението, които използвате. Merkandi може да използва такъв цифров "пръстов отпечатък" за допълнително удостоверяване на потребителя. Тези дейности позволяват предотвратяване на измами и злоупотреби.

Във връзка със сигурността на нашите услуги обработваме вашите лични данни в съответствие с принципите, описани в таблицата по-долу.

Цел на обработката на лични данни Правно основание за обработка на лични данни Период на запазване на лични данни за конкретна цел (период на запазване)
Гарантиране на сигурността на услугите, които предоставяме по електронен път, включително осигуряване на съответствие с вътрешните политики, предотвратяване на измами и злоупотреби и гарантиране на сигурността на трафика. член 6, параграф 1, буква б) от РОДОП (необходима за изпълнението на договора, тъй като е необходима за предоставянето на услугата онлайн платформа за търговия от доставчика на цифрови услуги по смисъла на Закона за националната система за киберсигурност) До прекратяване на използването на услугите от страна на Потребителя

IP адрес, бисквитки, местоположение и идентификационни номера на мобилни устройства

При осъществяването на Платформата Merkandi може да събира Ваши лични данни чрез технологии като "бисквитки", пиксели за проследяване и обекти, споделяни локално (например в браузъра или на Вашето устройство). 

Merkandi locally ще събира информация за текущото местоположение на вашето устройство, в случай че ни предоставите такива лични данни. Тези лични данни няма да бъдат съхранявани от Merkandi. Преди да изтеглите информацията за местоположението, ще бъдете помолени да се съгласите с това.

Права на потребителите във връзка с обработката на лични данни и тяхното упражняване

Merkandi ви дава възможност да упражнявате всичките си права съгласно РОДО, т.е. правата, описани в членове 15-21 от РОДО. По-долу сме включили подробно описание на всяко право.

 • право на достъп до лични данни Позволява ви да получите от Merkandi информация за обработката на вашите лични данни от Merkandi, включително най-вече целите и правното основание за обработката, обхвата на съхраняваните данни, субектите, на които се разкриват вашите данни, и планираната дата на изтриване на данните.
 • Право на получаване на копие от лични данни Можете да използвате, за да получите копие от личните си данни, които се обработват от Merkandi.
 • Право на коригиране на лични данни можете да се възползвате, ако забележите, че личните ви данни са неправилни или непълни. В този случай се задължаваме да коригираме всички несъответствия или грешки в обработваните лични данни и да ги попълним, ако са непълни.
 • правото на изтриване на лични данни Можете да се упражнявате, ако: Личните Ви данни вече няма да са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин от Merkandi; оттеглите съгласието си за обработване на лични данни или възразите срещу обработването на личните Ви данни и няма друго правно основание за обработването; личните Ви данни ще бъдат обработени незаконосъобразно.
 • Право на ограничаване на обработката на лични данни  можете да се упражнявате, ако: забележите, че личните Ви данни са неточни - можете да поискате да ограничим обработката на личните Ви данни за определен период от време, за да ни позволите да проверим точността на данните; личните Ви данни се обработват незаконосъобразно, но бихте искали да бъдат изтрити; вече не се нуждаем от личните Ви данни, но те може да са Ви необходими за защита или предявяване на иск; възразите срещу обработката на личните Ви данни - докато не определим дали законните основания от наша страна имат предимство пред основанията за възражение..
 • Право на прехвърляне на лични данни  Можете да упражните правото си, ако обработването на личните Ви данни се извършва въз основа на Вашето съгласие или договорни отношения, свързващи Merkandi , както и когато обработването се извършва с автоматични средства.
 • Право на възражение срещу обработката на лични данни за маркетингови цели можете да упражните по всяко време, ако личните ви данни се обработват за маркетингови цели, без да е необходимо да обосновавате това възражение.
 • Право на възражение срещу друга обработка на лични данни Можете да упражнявате по всяко време, по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, ако вашите лични данни се обработват въз основа на легитимен интерес Merkandi (например за аналитични или статистически цели). Възражението в това отношение трябва да съдържа обосновка.
 • Право на оттегляне на съгласието  можете да упражните по всяко време, ако личните ви данни се обработват въз основа на вашето съгласие, но това не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето на съгласието ви.
 • Ако упражните правото си на възражение срещу профилирането на личните ви данни, трябва да излезете от всички устройства и да изтриете "бисквитките" от тях (в някои случаи процесът може да отнеме до 48 часа).

Имате право да подадете жалба пред надзорен орган във връзка с обработката на личните ви данни от наша страна.

Службата на комисаря по информацията (ICO) следи за правилното обработване на лични данни в Англия: https://ico.org.uk/

Информация за RODO (GDPR) в сайта ICO: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/

Получатели на лични данни

Merkandi може да предостави вашите лични данни на следните трети страни:

субекти, които си сътрудничат с Merkandi , водещи уебсайтове или предоставящи уеб приложения (включително мобилни приложения), с цел публикуване на офертите на потребителя, издадени в категории с рекламен характер;

Субекти, работещи с Merkandi , водещи уебсайтове или предоставящи уеб приложения (включително мобилни приложения), за сравняване на мнения за транзакции, с цел събиране на мнения за транзакциите, сключени на Платформите, чрез анкети.

Merkandi може да си сътрудничи с трети страни, като например специализирани доставчици на услуги за съхранение на лични данни, аналитични услуги, услуги за събиране на вземания, за да се предоставят услуги от тези субекти за Merkandi. В този случай тези субекти нямат право да използват личните ви данни за свои собствени цели (личните данни винаги се обработват от името и за целите на Merkandi) и действията им се подчиняват на приложимото законодателство и настоящата Политика за поверителност.

Обхватът на сътрудничеството включва:

съхраняване на информация и достъп до нея: съхраняване на информация или достъп до информация, която вече е съхранена на вашето устройство, като например рекламни идентификатори, идентификатори на устройства, бисквитки и подобни технологии;

персонализиране: събиране и обработване на информация за персонализиране на реклами и/или съдържание в уебсайтове или приложения;

избор, доставка и отчитане на реклами: събиране на информация и комбинирането ѝ с предишно събрана информация за избор и доставка на реклами за вас и за измерване на тяхната ефективност (какви реклами са били показани, колко често, кога и къде са били показани и дали сте предприели някакво действие, свързано с рекламата, включително например кликване върху рекламата или извършване на покупка).

провеждане на процедури за събиране на вземания;

предоставяне на услуги за подпомагане/подобряване на изпълнението на поръчки, направени в Merkandi.

Вашите лични данни в изображението (аватар), което споделяме с други потребители в случай на комуникация, провеждана в рамките на Merkandi.

Merkandi може да предостави Вашите лични данни на публични органи по силата на закона във връзка с текущи производства за възможни нарушения на закона или за борба с други възможни нарушения на Правилата (включително във връзка с производства за измама и злоупотреба с Merkandi).

Съгласно приетата политика Merkandi се задължава да не продава личните данни на потребителите. В случай на преструктуриране или продажба на бизнеса или на част от него и прехвърляне на всички или на значителна част от активите му на новия собственик, личните данни на потребителите, включително вашите, могат да бъдат прехвърлени на новия собственик, за да се гарантира продължаването на предоставянето на услуги в рамките на Платформата.

Merkandi може да споделя анонимизирани лични данни (т.е. такива, които не идентифицират конкретни потребители) с външни доставчици на услуги, доверени партньори или изследователски агенции, за да определи по-добре привлекателността на рекламите и услугите за потребителите, да подобри цялостното качество и ефективност на услугите, предоставяни от Merkandi или изброените субекти, или да участва в изследвания в по-широка обществена полза.

Ако извършвате продажби в рамките на акаунта, вие сте длъжни, след като получите от Merkandi личните данни на други потребители, които са физически лица, да спазвате всички задължения, произтичащи от ЗЗЛД, включително задължението да им предоставяте информация и да им осигурявате упражняването на техните права съгласно ЗЗЛД.

Прехвърляне на лични данни в държави извън Европейското икономическо пространство

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни извън Европейското икономическо пространство, наред с другото:

 • Google LLC, със седалище в Маунтин Вю, САЩ, във връзка с използването на системата за електронна поща и инструментите, включени в G-Suite, за статистически и административни цели и във връзка с използването на Google reCAPTCHA за целите на сигурността.;
 • Google Ireland Limited със седалище в Дъблин, Ирландия, във връзка с използването на услуги за обработване на лични данни, предлагани от този субект, за да се гарантира предоставянето на услуги от Merkandi, предлагани в рамките на Merkandi;
 • Фейсбук - Фейсбук Ирландия Лимитид със седалище в Дъблин, Ирландия, за обработка на данни за разглеждани страници, достъпно съдържание;
 • UserEngage - UserEngage Sp. z o.o. със седалище във Варшава, Полша, във връзка с обработката на данни за сърфиране, поведенчески данни, информация за потребители и посетители, имейл комуникация и система за директен маркетинг;
 • Smartlook - Smartlook.com s.r.o. със седалище в Бърно, Чешка република, във връзка със записването и обработката на потребителското поведение, включително поведенчески данни;
 • LiveChat - LiveChat Software S.A. със седалище във Вроцлав, Полша, във връзка с обработката на данни за сърфиране, информация за потребители и посетители, имейл комуникация, чат;
 • Zendesk INC, със седалище в Сан Франциско, САЩ, във връзка с обработката на данни за сърфиране, информация за потребители и контакт с посетители, имейл комуникация, чат;
 • Retool INC, със седалище в Сан Франциско, САЩ, във връзка с обработката на потребителски данни под формата на компилации;
 • Платежни шлюзове - MultisafePay, iYzico, Przelewy24, Paypal, Stripe, във връзка с обработката на плащания и информация за потребителите.

Merkandi винаги действа въз основа на механизми за осигуряване на адекватно ниво на защита, inter alia, чрез прилагане на стандартни договорни клаузи за предаване на лични данни на обработващи лични данни, установени в трети държави, одобрени от Европейската комисия.. 

Изменение на разпоредбите

Ако е необходимо, Merkandi може да промени разпоредбите на тази Политика за поверителност. 

Данни за контакт

За повече информация относно обработката на личните ви данни, включително отговори на въпроси относно обхвата на Политиката за поверителност, моля, свържете се с администратора на данни. 

Ето данните за контакт с него:

Адрес имейл: infoinfo@merkandi.pl

Телефонен номер: +48 22 307 97 38

Безплатен БЮЛЕТИН

Ежедневни известия за нови продукти и новини за услугата Merkandi.