HAPPY SALE HAPPY SALE
-30%
За 1 година РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДНОВЯВАНЕ
промоции не могат да се комбинират

Най-добрите оферти за акции от 150 държави

Над 100 000 доволни потребители

Предлага по-евтини oферти до 90% от първоначалната цена

Директен контакт с прекупвачи и търговци на едро

Правила за услугата за автоматично обновяване на оферти

§ 1 Общи разпоредби

 1. Изпълнител - Merkandi LTD, наричано по-долу Merkandi, със седалище в Англия, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Наръчник - предприемач или частно лице, поръчващо услугата за автоматично обновяване на оферти.
 3. Услугата за автоматично обновяване на офертите – наричана по-долу услугата, се състои в опресняване на всяка избрана оферта – продажби на уебсайта на определени интервали. Услугата се предоставя от Изпълнителя.
 4. Цената на услугата - сумата, която Клиентът трябва да заплати, за да извърши услугата автоматично обновяване на оферти.

 

§ 2 Обхват на предоставяната услуга

 1. Възложителят прави поръчка за автоматично обновяване на офертите чрез уебсайта на Merkandi. Цената на услугата е показана на страницата за поръчка на услуга и се отнася за неограничено автоматично опресняване на офертите за продажба, публикувани в платформата.
 2. След заплащане на поръчаната от Възложителя услуга, Изпълнителят получава съобщение, потвърждаващо активирането на услугата. От този момент нататък услугата е активна и Клиентът може да продължи да включва услугата във всяка една от публикуваните и новопубликувани оферти за продажба.
 3. Услугата работи по напълно автоматичен начин, без участието на Клиента.
 4. Клиентът има право да поиска услугата да бъде деактивирана за всеки период и да бъде активирана отново по всяко време.  
 5. Услугата работи от момента, в който я закупите. Офертите за продажби, публикувани преди покупката, няма да се обновяват автоматично. Услугата за тези оферти трябва да бъде стартирана от Принципала самостоятелно.
 6. Услугата е достъпна за използване за неограничен период от време, с уговорката, че използването й е възможно само когато Принципалът има активен акаунт в платформата Merkandi и има активна опция за продажба.

 

§ 3 Връща

 1. Клиентът има възможност да възстанови таксата за предоставената услуга в рамките на 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата. След изтичане на 100 календарни дни от датата на поръчване на услугата, Клиентът няма право на възстановяване.
 2. Условието за връщане е услугата да не е стартирана. Към момента на попълване на формуляра за услугата, правото на връщане престава да се прилага, с изключение на ситуацията, посочена в т. 6 &секта; 2 и т. 1, 2 и 3 &раздел; 4.
 3. За да получи възстановяване на сумата, Възложителят трябва да се свърже с Службата за обслужване на клиенти на Merkandi, чиито данни за контакт са налични в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Оплаквания

Изпълнителят допуска започване на процедура по рекламация в следните случаи:

 1. Услугата не е предоставена в рамките на обявеното време, Възложителят е съобщил за грешка на Изпълнителя и това не е поправено в рамките на обявеното време

За да подадете жалба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Merkandi. Данните за контакт са достъпни в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. В съдържанието на жалбата Възложителят е длъжен да предостави пълните си данни, координати, номера на платената фактура и да посочи поне един от посочените по-горе случаи, обосноваващи откриването на процедура по рекламация от Merkandi.
Изпълнителят е длъжен да разгледа рекламацията в рамките на 30 дни от датата на потвърждение на получаването на заявката.

 

§ 5 Заключителни разпоредби

По въпроси, които не са обхванати от тези Правила, се прилагат Общите търговски условия на Merkandi и съответните правни актове.

Безплатен БЮЛЕТИН

Ежедневни известия за нови продукти и новини за услугата Merkandi.