FLASH SALEFLASH SALE
-20%
За 1 година РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДНОВЯВАНЕ
промоции не могат да се комбинират
23 Брой оставащи пакети

Най-добрите оферти за акции от 150 държави

Над 100 000 доволни потребители

Предлага по-евтини oферти до 90% от първоначалната цена

Директен контакт с прекупвачи и търговци на едро

Правилник на Пакетите за бизнес услуги

§ 1 Общи

 1. Изпълнител – Merkandi LTD, наричано по-долу Merkandi, базирано в Англия, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Главник – предприемач или частно лице, закупуващ бизнес пакет.
 3. Пакети за бизнес – набор от услуги и предимства под формата на пакети, предоставяни от Изпълнителя.
 4. Цена на услугата – сумата, която Клиентът трябва да заплати, за да закупи бизнес пакет.
 5. Поръчани услуги – услуги, които след покупка остават в потребителския акаунт на Принципала по всяко време на негово разположение.
 6. Автоматични услуги – услуги, които се активират автоматично и работят без участието на Принципала.

 

§ 2 Обхват на предоставяната услуга

 1. Клиентът прави поръчка за бизнес пакет чрез уебсайта на Merkandi. Цената на пакета и услугите, включени в него, са посочени директно на уебсайта https://merkandi.bg/packages.
 2. След заплащане на пакета, поръчан от Принципала, Изпълнителят получава съобщение за потвърждение. Оттам нататък, в зависимост от вида на услугата:  
  1. За поръчани услуги – клиентът има неограничено време да попълни формуляра за услугата, който инициира предоставянето на услугата
  2. За автоматични услуги – услугите се активират автоматично в акаунта на принципала.
 3. Наредителят, чрез закупуване на Пакет за бизнес, също приема правилата и условията на услугите, включени в пакетите. Наличие на индивидуални условия:  
 4. Услугата се счита за завършена, когато Клиентът получи потвърждение по имейл, че пакетът е активиран.  
 5. В случай, че Изпълнителят не може да стартира пакета от услуги, сумата, платена за услугата, се връща по сметката на Клиента в рамките на 3 работни дни. Възстановяването се извършва в същата форма като плащането, извършено от Клиента за услугата. Ако такова връщане не може да бъде направено, Изпълнителят ще се свърже с Възложителя, за да организира друга форма на връщане. &Nbsp;
 6. Пакетът от услуги е достъпен за използване неограничено време, с уговорката, че използването му е възможно само когато Принципалът има активен акаунт в платформата Merkandi.
 7. Изпълнителят информира, че някои от услугите, включени в Пакетите за бизнес, са насочени към потребители с активна опция за продажба. Принципалът, който няма активна пут опция, не може да ги използва, докато компанията не бъде проверена и споменатата опция не бъде активирана. Отказът за активиране или деактивиране на пут опцията, независимо от причината, не дава право на Принципала да иска възстановяване на сумата за покупката на пакета. &Nbsp;

 

§ 3 Връщания

 1. Клиентът има възможност да възстанови таксата за предоставената услуга в рамките на 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата. След 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата Клиентът няма право на възстановяване на сумата.
 2. Условието за връщането е липсата на започване на изпълнението на заявените услуги. Към момента на попълване на формуляра за услугата, правото на връщане престава да се прилага, с изключение на ситуацията, посочена в т. 6 § 2 и т. 1, 2 и 3 § 4.
 3. За да получи възстановяване на сумата, Възложителят трябва да се свърже с Службата за обслужване на клиенти на Merkandi, чиито данни за контакт са налични в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. 
 4. Изпълнителят си запазва, че в случай на промяна в съдържанието на пакета, Възложителят може да кандидатства за възстановяване на част от цената на услугата спрямо цената на покупката на целия пакет.

 

§ 4 Оплаквания

Изпълнителят допуска започване на процедура по рекламация в следните случаи:

 1. Пакетът от услуги не е активиран в акаунта на принципала.
 2. Услугите са дефектни или вече не са налични като част от пакета поради промени, направени от Изпълнителя.  
 3. Клиентът е получил оферти за стоки, различни от посочените в поръчката.

За да подадете жалба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Merkandi. Данните за контакт са достъпни в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. В съдържанието на жалбата Възложителят е длъжен да предостави пълните си данни, координати, номера на платената фактура и да посочи поне един от посочените по-горе случаи, обосноваващи откриването на процедура по рекламация от Merkandi.
/> Изпълнителят е длъжен да разгледа рекламацията в 30-дневен срок от датата на потвърждаване на рполучаване на заявлението.

 

§ 5 Заключителни разпоредби

По въпроси, които не са обхванати от тези Правила, се прилагат Общите търговски условия на Merkandi и съответните правни актове.

Безплатен БЮЛЕТИН

Ежедневни известия за нови продукти и новини за услугата Merkandi.