HAPPY SALE HAPPY SALE
-30%
За 1 година РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДНОВЯВАНЕ
промоции не могат да се комбинират

Най-добрите оферти за акции от 150 държави

Над 100 000 доволни потребители

Предлага по-евтини oферти до 90% от първоначалната цена

Директен контакт с прекупвачи и търговци на едро

Правила на услугата ПРЕМИУМ сертификат за доверие

§ 1 Общи положения

 1. Изпълнител – Merkandi LTD, наричано по-долу Merkandi, базирано в Англия, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Приложител – предприемач или частно лице, поръчващо услугата за сертификат за доверие PREMIUM.
 3. Услуга за сертификат за доверие PREMIUM – наричана по-долу услугата, се състои в допълнителна проверка на потребителя с опция за активна продажба на платформата Merkandi и нейното сертифициране. Услугата се предоставя от Изпълнителя.
 4. Цена на услугата – сумата, която Клиентът трябва да заплати, за да предостави услугата за сертификат за доверие PREMIUM.

 

§ 2 Обхват на предоставяната услуга

 1. Наредителят поръчва услугата за сертификат за доверие PREMIUM чрез уебсайта на Merkandi. Цената на услугата е представена на страницата за поръчка на услуга и се отнася за една проверка, извършена от Клиента.
 2. След заплащане на услугата, поръчана от Възложителя, Изпълнителят получава съобщение за потвърждение. От този момент нататък Възложителят разполага с неограничено време за попълване на формуляра за услугата, през което ще предостави на Изпълнителя необходимите данни, за да започне проверката.
 3. След попълване на формуляра за услугата, Възложителят започва изпълнението му в рамките на 3 работни дни от датата на неговото попълване. Ако срокът за изпълнение на услугата не може да бъде спазен, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми Възложителя за този факт и в такъв случай срокът е предмет на индивидуални договорености между Възложителя и Изпълнителя.
 4. Услугата се счита за завършена в един от двата случая:
  1. В момента на издаване на ПРЕМИУМ сертификат за достоверност, ако проверката е била успешна
  2. В момента на отказ за издаване на сертификат за достоверност PREMIUM, ако проверката не е била успешна.
 5. Изпълнителят си запазва правото да изиска допълнителни документи от Възложителя.
 6. Изпълнителят декларира, че ще унищожи всички документи, изпратени от Изпълнителя в рамките на 72 часа след края на проверката.
 7. Изпълнителят ще информира Възложителя за резултата от проверката по имейл. Изпълнителят си запазва правото да не разкрива причината за отказа да издаде сертификат за достоверност на PREMIUM и/или подробностите за проверката.
 8. Процесът на проверка е бизнес тайна на Изпълнителя.
 9. Отказът за издаване на ПРЕМИУМ сертификат за достоверност не упълномощава наредителя да поиска възстановяване на сумата за закупената услуга.
 10. Изпълнителят си запазва правото, без да посочва причина, да анулира сертификата за достоверност PREMIUM в случай на получаване на уведомление, което подкопава доверието към Възложителя.
 11. Сертификатът за достоверност PREMIUM се издава за 5 години.
 12. Валидността на сертификата за достоверност PREMIUM е строго зависима от активния статус на акаунта на принципала в платформата Merkandi.  
 13. Изпълнителят си запазва правото на допълнителна проверка на Възложителя през целия период на валидност на сертификата.
 14. Услугата е достъпна за използване за неограничен период от време, с уговорката, че използването й е възможно само когато Принципалът има активен акаунт в платформата Merkandi и има активна опция за продажба.
 15. Сертификатът може да бъде доставен само на един от следните езици: английски, испански, немски, френски, италиански или полски.

 

§ 3 Връщания

 1. Клиентът има възможност да възстанови таксата за предоставената услуга в рамките на 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата. След 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата Клиентът няма право на възстановяване на сумата.
 2. Условието за връщането е услугата да не е стартирана. Към момента на попълване на формуляра за услугата, правото на връщане престава да се прилага, с изключение на ситуацията, посочена в т. 6 § 2 и т. 1, 2 и 3 § 4.
 3. За да получи възстановяване на сумата, Възложителят трябва да се свърже с Службата за обслужване на клиенти на Merkandi, чиито данни за контакт са налични в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Оплаквания

Изпълнителят допуска започване на процедура по рекламация в следните случаи:

 1. Услугата не може да бъде предоставена поради Изпълнителя, освен в случай на отказ за предоставяне на сертификат за достоверност PREMIUM поради отрицателен резултат от проверка

За да подадете жалба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Merkandi. Данните за контакт са достъпни в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. В съдържанието на жалбата Възложителят се задължава да предостави пълните си данни, данни за контакт, номер на фактурата, както и да посочи поне един от посочените по-горе случаи, обосноваващи откриването на процедура по рекламация от Merkandi.
Изпълнителят е длъжен да разгледа рекламацията в срок от 30 дни от датата на потвърждение за получаване на уведомлението.
 

§ 5 Отговорност

Изпълнителят е отговорен само за проверката на Възложителя. Изпълнителят не носи отговорност за неговата надеждност, както веднага след проверката, така и през целия срок на валидност на сертификата. &Nbsp;

 

§ 6 Заключителни разпоредби

По въпроси, които не са обхванати от тези Правила, се прилагат Общите търговски условия на Merkandi и съответните правни актове.

Безплатен БЮЛЕТИН

Ежедневни известия за нови продукти и новини за услугата Merkandi.