HAPPY SALE HAPPY SALE
-30%
За 1 година РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДНОВЯВАНЕ
промоции не могат да се комбинират

Най-добрите оферти за акции от 150 държави

Над 100 000 доволни потребители

Предлага по-евтини oферти до 90% от първоначалната цена

Директен контакт с прекупвачи и търговци на едро

Правила за гарантиран превод на оферти

§ 1 Общи положения

 1. Изпълнител – Merkandi LTD, наричано по-долу Merkandi, базирано в Англия, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Наредител - предприемач или частно лице, поръчващо услугата гарантиран превод на оферти.
 3. Услугата за гарантиран превод на оферти – наричана по-долу услугата, се състои в превод на всяка новопубликувана оферта за продажба на уебсайта от Принципала. Услугата се предоставя от Изпълнителя.
 4. Цена на услугата - сумата, която Клиентът трябва да заплати, за да осигури гарантирания превод на офертите.

 

§ 2 Обхват на предоставяната услуга

 1. Наредителят прави поръчка за гарантиран превод на оферти чрез уебсайта на Merkandi. Цената на услугата е показана на страницата за поръчка на услуга и се отнася за гарантирания неопределен превод на офертите за продажба, публикувани в платформата.
 2. След заплащане на услугата, поръчана от Възложителя, Изпълнителят получава съобщение, потвърждаващо активирането на услугата. От този момент нататък услугата е активна и всички оферти за продажба се превеждат до 3 часа след публикуването им, независимо от езика, на който са публикувани.
 3. Изпълнителят, в обосновани случаи, си запазва правото да удължи времето за превод на офертите до 72 часа. В този случай Принципалът няма право на възстановяване.
 4. Изпълнителят уточнява, че при липса на превод на офертите за продажба, Възложителят незабавно го информира за този факт. В този случай Изпълнителят разполага с 72 часа, за да осигури превода и да реши проблема. Ако Изпълнителят не е в състояние да разреши проблема в посочения срок, Възложителят има право да поиска възстановяване на сумата за закупената услуга. Възстановяването се извършва в същата форма като плащането, извършено от Клиента за услугата. Ако такова връщане не може да бъде направено, Изпълнителят ще се свърже с Възложителя, за да организира друга форма на връщане.
 5. Услугата работи по напълно автоматичен начин, без участието на Клиента.
 6. Клиентът има право да поиска услугата да бъде деактивирана за всеки период и да бъде активирана отново по всяко време.  
 7. Услугата за превод на оферти за продажби превежда офертите за продажба от всеки език на всички налични в платформата Merkandi.
 8. Изпълнителят използва системи за автоматичен превод, за да предложи услугата, преводите не се извършват от специализиран персонал.
 9. В случай на оферти за продажба с много малко съдържание и/или с много синтаксис, правописни, граматически или стилистични грешки, преводът може да не е възможен. В такива случаи Клиентът не носи отговорност за липсата на предоставената услуга.
 10. Услугата работи от момента, в който я закупите. Продажбите, публикувани преди покупката, няма да бъдат преведени.
 11. Услугата е достъпна за използване за неограничен период от време, с уговорката, че използването й е възможно само когато Принципалът има активен акаунт в платформата Merkandi и има активна опция за продажба.

 

§ 3 Връщания

 1. Клиентът има възможност да възстанови таксата за предоставената услуга в рамките на 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата. След 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата Клиентът няма право на възстановяване на сумата.
 2. Условието за връщането е услугата да не е стартирана. Към момента на попълване на формуляра за услугата, правото на връщане престава да се прилага, с изключение на ситуацията, посочена в т. 6 § 2 и т. 1, 2 и 3 § 4.
 3. За да получи възстановяване на сумата, Възложителят трябва да се свърже с Службата за обслужване на клиенти на Merkandi, чиито данни за контакт са налични в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Оплаквания

Изпълнителят допуска започване на процедура по рекламация в следните случаи:

 1. Услугата не е предоставена в обявения срок, Възложителят е съобщил за грешка на Изпълнителя и това не е поправено в обявеното време

За да подадете жалба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Merkandi. Данните за контакт са достъпни в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. В съдържанието на жалбата Възложителят е длъжен да предостави пълните си данни, координати, номера на платената фактура и да посочи поне един от посочените по-горе случаи, обосноваващи откриването на процедура по рекламация от Merkandi.
/> Изпълнителят е длъжен да разгледа рекламацията в срок от 30 дни от датата на потвърждение за получаване на уведомлението.
 

§ 5 Отговорност

Изпълнителят е изцяло отговорен за предоставянето на преводи o f офертите за продажба. Тъй като офертите за продажба се превеждат от автоматизирани системи, Изпълнителят не може да носи отговорност за коректността на преводите, а оттам и за последиците, произтичащи от решения, взети въз основа на тях. &Nbsp;

 

§ 6 Заключителни разпоредби

По въпроси, които не са обхванати от тези Правила, се прилагат Общите търговски условия на Merkandi и съответните правни актове.

Безплатен БЮЛЕТИН

Ежедневни известия за нови продукти и новини за услугата Merkandi.