HAPPY SALE HAPPY SALE
-30%
За 1 година РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДНОВЯВАНЕ
промоции не могат да се комбинират

Най-добрите оферти за акции от 150 държави

Над 100 000 доволни потребители

Предлага по-евтини oферти до 90% от първоначалната цена

Директен контакт с прекупвачи и търговци на едро

Правилник на услугата - съдействие от специализиран консултант

§ 1 Общи положения

 1. Изпълнител – Merkandi LTD, наричано по-долу Merkandi, базирано в Англия, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Възложител - предприемач или частно лице, поръчващо услугата за проверка на изпълнителя.
 3. Услугата на специален консултант – наричана по-долу услугата, се състои в предоставяне на помощ на потребителя в обхвата, описан в § 2. Услугата се предоставя от Изпълнителя.
 4. Цена на услугата – сумата, която Принципалът трябва да заплати, за да предостави услугата на специален консултант.
 5. Пакет за бизнес – набор от допълнителни услуги, предлагани от изпълнителя, продавани в пакет

 

§ 2 Обхват на предоставяната услуга

 1. Клиентът може да поръча услугата само в един от двата посочени случая:
  1. Във всеки бизнес пакет (услугата е част от всички налични)
  2. Като допълнителен пакет от 5 часа, когато вече сте закупили бизнес пакет.
 2. Клиентът прави поръчка за бизнес пакет или специална услуга за поддръжка на консултанти чрез уебсайта на Merkandi. Цената на услугата е представена на страницата за поръчка на услуга и се отнася за съдействието на специален консултант в общия брой часове, посочени на страницата.
 3. След заплащане на услугата, поръчана от Възложителя, Изпълнителят получава съобщение за потвърждение. От този момент Възложителят има неограничено време за попълване на формуляра за услугата, в който аз ще предоставя на Изпълнителя необходимите данни за връзка с Възложителя.
 4. След попълване на формуляра за услугата, Възложителят започва изпълнението му в рамките на 3 работни дни от датата на неговото попълване. Ако срокът за изпълнение на услугата не може да бъде спазен, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми Възложителя за този факт и в такъв случай срокът е предмет на индивидуални договорености между Възложителя и Изпълнителя.
 5. Услугата се счита за изчерпана, когато Клиентът използва общия брой налични часове в рамките на услугата.
 6. Клиентът може да подава неограничен брой заявки за съдействие от специализиран консултант в рамките на наличния брой часове за обслужване.
 7. Помощта на специализиран консултант е достъпна само по имейл на всеки език или по телефона на следните езици: английски, полски, испански, немски, френски, италиански.
 8. Изпълнителят си запазва правото да променя наличността на поддръжка по телефона на всеки от езиците. В този случай, ако промяната е в ущърб на Принципала (език или езици, на които специализираният консултант е възложил досега помощта и/или езикът в неговия потребителски профил), той има право да поиска възстановяване на заплатените средства пропорционално на оставащия брой часове за ползване според цената на пакета услуги.
 9. Ако Изпълнителят не е в състояние да предложи помощта на специализиран консултант в рамките на 3 работни дни, Възложителят има право да поиска възстановяване на сумата за закупената услуга. В случай на закупуване на Бизнес пакет, Потребителят може да поиска възстановяване на пропорционална част от цената на услугата, която е част от пакета. Платената сума за услугата се връща по сметката на Принципала в рамките на 3 работни дни. Възстановяването се извършва в същата форма като плащането, извършено от Клиента за услугата. Ако такова връщане не може да бъде направено, Изпълнителят ще се свърже с Възложителя, за да организира друга форма на връщане. &Nbsp;
 10. Като част от услугата изпълнителят предлага съдействие в областта на:
  1. свържете се с чуждестранни търговци на едро (включително посредничество, преговори, консултации)
  2. поддръжка на платформата (включително консултации)
  3. основи на международните продажби (съвети в областта на промоцията, избор на продукти и др.)
 11. Изпълнителят си запазва правото да откаже помощ в обхват, различен от посочения в точка 10. &2. В случай на такъв отказ клиентът няма право на възстановяване.
 12. Услугата е достъпна за използване за неограничен период от време, с уговорката, че използването й е възможно само когато Принципалът има активен акаунт в платформата Merkandi.

 

§ 3 Връщания

 1. Клиентът има възможност да възстанови таксата за предоставената услуга в рамките на 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата. След 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата Клиентът няма право на възстановяване на сумата.
 2. Условието за връщането е услугата да не е стартирана. Към момента на попълване на формуляра за услугата, правото на връщане престава да се прилага, с изключение на ситуацията, посочена в т. 6 § 2 и т. 1, 2 и 3 § 4.
 3. За да получите възстановяване на сумата, Инициаторът трябва да сътрудничи свържете се с Службата за обслужване на клиенти на Merkandi, чиито данни за контакт са налични в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Оплаквания

Изпълнителят допуска започване на процедура по рекламация в следните случаи:

 1. Услугата не е предоставена от Изпълнителя в рамките на периода, посочен като дата на контакт за съдействие в обхвата, посочен в условията на услугата.
 2. Изпълнителят промени обхвата на предлагания език с помощта на специален консултант в съответствие с точка 8 § 2

За да подадете жалба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Merkandi. Данните за контакт са достъпни в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. В съдържанието на жалбата Възложителят е длъжен да предостави пълните си данни, координати, номера на платената фактура и да посочи поне един от посочените по-горе случаи, обосноваващи откриването на процедура по рекламация от Merkandi.
/> Изпълнителят е длъжен да разгледа рекламацията в срок от 30 дни от датата на потвърждение за получаване на уведомлението.
 

§ 5 Отговорност

Изпълнителят носи отговорност само за помощта на Възложителя в посочения обхват.. Помощта се предлага с най-голямо внимание въз основа на най-добрите знания и умения на Изпълнителя, но Изпълнителят не носи отговорност за ефектите от помощта.  

 

§ 6 Заключителни разпоредби

По въпроси, които не са обхванати от тези Правила, се прилагат Общите търговски условия на Merkandi и съответните правни актове.

Безплатен БЮЛЕТИН

Ежедневни известия за нови продукти и новини за услугата Merkandi.