FLASH SALEFLASH SALE
-20%
За 1 година РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДНОВЯВАНЕ
промоции не могат да се комбинират
24 Брой оставащи пакети

Най-добрите оферти за акции от 150 държави

Над 100 000 доволни потребители

Предлага по-евтини oферти до 90% от първоначалната цена

Директен контакт с прекупвачи и търговци на едро

Правила за услугата за превод на съобщения между потребители

§ 1 Общи положения

 1. Изпълнител – Merkandi LTD, наричано по-долу Merkandi, базирано в Англия, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Наръчник – предприемач или частно лице, поръчващо услугата за превод на съобщения между потребители.
 3. Услугата за превод на съобщения между потребители – наричана по-долу услугата, се състои в превеждане на всеки входящ и изходящ имейл, изпратен от системата Merkandi, на езика на получателя на съобщението. Услугата се предоставя от Изпълнителя.
 4. Цена на услугата – сумата, която Клиентът трябва да заплати, за да предостави услугата за превод на съобщения между потребители.

 

§ 2 Обхват на предоставяната услуга

 1. Наредителят поръчва услугата за превод на съобщения между потребители чрез уебсайта на Merkandi. Цената на услугата е представена на страницата за поръчка на услугата и се отнася за неограничен превод на входящи и изходящи имейли до Клиента на родния език на двете страни, които се свързват помежду си.
 2. След заплащане на услугата, поръчана от Възложителя, Изпълнителят получава съобщение, потвърждаващо активирането на услугата. От този момент нататък услугата е активна и всички съобщения се превеждат в рамките на 3 часа след изпращането или получаването им.
 3. Изпълнителят, в обосновани случаи, си запазва правото да удължи времето за превод на съобщението до 72 часа. В този случай Принципалът няма право на възстановяване.
 4. Изпълнителят уточнява, че при липса на превод на съобщението Възложителят незабавно ще го информира за този факт. В този случай Изпълнителят разполага с 72 часа, за да осигури превода и да реши проблема. Ако Изпълнителят не е в състояние да разреши проблема в посочения срок, Възложителят има право да поиска възстановяване на сумата за закупената услуга. Възстановяването се извършва в същата форма като плащането, извършено от Клиента за услугата. Ако такова връщане не може да бъде направено, Изпълнителят ще се свърже с Възложителя, за да организира друга форма на връщане.
 5. Услугата работи по напълно автоматичен начин, без участието на Клиента.
 6. Клиентът има право да поиска услугата да бъде деактивирана за всеки период и да бъде активирана отново по всяко време.  
 7. Услугата за превод на съобщения превежда съобщения от всеки език на езика на получателя на съобщението.
 8. Изпълнителят използва системи за автоматичен превод, за да предложи услугата, преводите не се извършват от специализиран персонал.
 9. В случай на кратки съобщения и/или съдържащи множество синтаксис, правописни, граматически или стилистични грешки, преводът може да не е възможен. В такива случаи Клиентът не носи отговорност за липсата на предоставената услуга.
 10. Услугата работи от момента, в който я закупите. Съобщенията, разменени преди покупката, няма да бъдат преведени.
 11. Услугата е достъпна за използване за неограничен период от време, с уговорката, че използването й е възможно само когато Принципалът има активен акаунт в платформата Merkandi и има активна опция за продажба.

 

§ 3 Връщания

 1. Клиентът има възможност да възстанови таксата за предоставената услуга в рамките на 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата. След 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата Клиентът няма право на възстановяване на сумата.
 2. Условието за връщането е услугата да не е стартирана. Към момента на попълване на формуляра за услугата, правото на връщане престава да се прилага, с изключение на ситуацията, посочена в т. 6 § 2 и т. 1, 2 и 3 § 4.
 3. За да получи възстановяване на сумата, Възложителят трябва да се свърже с Службата за обслужване на клиенти на Merkandi, чиито данни за контакт са налични в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Оплаквания

Изпълнителят допуска започване на процедура по рекламация в следните случаи:

 1. Услугата не е предоставена в обявения срок, Възложителят е съобщил за грешка на Изпълнителя и това не е поправено в обявеното време

За да подадете жалба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Merkandi. Данните за контакт са достъпни в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. В съдържанието на жалбата Възложителят е длъжен да предостави пълните си данни, координати, номера на платената фактура и да посочи поне един от посочените по-горе случаи, обосноваващи откриването на процедура по рекламация от Merkandi.
/> Изпълнителят е длъжен да разгледа рекламацията в рамките на 30 дни от датата на потвърждение, с което декларира получаването на уведомлението.
 

§ 5 Отговорност

Изпълнителят е отговорен само за предоставянето на превода на съобщението. Изпълнителят предоставя и изходния текст на съобщението, за да може Възложителят да го прочете. Тъй като съобщенията се превеждат от автоматизирани системи, Изпълнителят не може да носи отговорност за коректността на преводите, а оттам и за последиците от решенията, взети въз основа на тях. &Nbsp;


§ 6 Заключителни разпоредби

По въпроси, които не са обхванати от тези Правила, се прилагат Общите търговски условия на Merkandi и съответните правни актове.

Безплатен БЮЛЕТИН

Ежедневни известия за нови продукти и новини за услугата Merkandi.