HAPPY SALE HAPPY SALE
-30%
За 1 година РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДНОВЯВАНЕ
промоции не могат да се комбинират

Най-добрите оферти за акции от 150 държави

Над 100 000 доволни потребители

Предлага по-евтини oферти до 90% от първоначалната цена

Директен контакт с прекупвачи и търговци на едро

Правилник на услугата за проверка на изпълнителя

§ 1 Общи положения

 1. Изпълнител – Merkandi LTD, наричано по-долу Merkandi, базирано в Англия, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Възложител - предприемач или частно лице, поръчващо услугата за проверка на изпълнителя.
 3. Услуга за проверка на изпълнителя - наричана по-долу услугата, се състои в проверка на изпълнителя, посочен от Възложителя, и след това му предоставяне на доклад, съдържащ цялата намерена информация, която може да помогне на Възложителя при вземането на решение за сътрудничество с избран изпълнител. Услугата се предоставя от Изпълнителя.
 4. Цена на услугата – сумата, която Клиентът трябва да заплати, за да извърши услугата за проверка на изпълнител.

 

§ 2 Обхват на предоставяната услуга

 1. Възложителят прави поръчка за услугата за проверка на изпълнител чрез уебсайта на Merkandi. Цената на услугата е представена на страницата за поръчка на услугата и се отнася до проверката на един изпълнител, посочен от Възложителя.
 2. След заплащане на услугата, поръчана от Възложителя, Изпълнителят получава съобщение за потвърждение. От този момент Възложителят има неограничено време за попълване на формуляра за услуга, в който ще предоставя на Изпълнителя необходимите данни на проверения изпълнител, които той иска да провери.
 3. След попълване на формуляра за услугата, Възложителят започва изпълнението му в рамките на 3 работни дни от датата на неговото попълване. Ако срокът за изпълнение на услугата не може да бъде спазен, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми Възложителя за този факт и в такъв случай срокът е предмет на индивидуални договорености между Възложителя и Изпълнителя.
 4. Услугата се счита за завършена, когато на Клиента бъде изпратен отчетът за проверка, който включва:
  1. основна информация за изпълнителя, като адрес, държава, телефонни номера, имейл адреси, правна форма и др.
  2. информация за основните рискови фактори
  3. информация за управителния съвет, акционерите и историята на компанията
  4. информация за резултата от проверка на отделни области от дейността на компанията
  5. рейтинг на контрагента
 5. Изпълнителят ще изпрати цялата извлечена информация с уговорката, че може да не е наличен целият списък по-горе. Цялата информация ще бъде изпратена от Изпълнителя на имейл адреса, предоставен от Принципала в акаунта на потребителя или посочен при поръчка на услугата за проверка на изпълнителя.
 6. Ако Изпълнителят не е в състояние да провери изпълнителя, посочен от Възложителя, сумата, платена за услугата, се връща в сметката на Възложителя в рамките на 3 работни дни. Възстановяването се извършва в същата форма като плащането, извършено от Клиента за услугата. Ако такова връщане не може да бъде направено, Изпълнителят ще се свърже с Възложителя, за да организира друга форма на връщане. &Nbsp;
 7. Услугата е достъпна за използване за неограничен период от време, с уговорката, че използването й е възможно само когато Принципалът има активен акаунт в платформата Merkandi.
 8. Докладът за проверка може да бъде доставен само на един от следните езици: английски, испански, немски, френски, италиански или полски.

 

§ 3 Връщания

 1. Клиентът има възможност да възстанови таксата за предоставената услуга в рамките на 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата. След 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата Клиентът няма право на възстановяване на сумата.
 2. Условието за връщането е услугата да не е стартирана. Към момента на попълване на формуляра за услугата, правото на връщане престава да се прилага, с изключение на ситуацията, посочена в т. 6 § 2 и т. 1, 2 и 3 § 4.
 3. За да получи възстановяване на сумата, Възложителят трябва да се свърже с Службата за обслужване на клиенти на Merkandi, чиито данни за контакт са налични в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Оплаквания

Изпълнителят допуска започване на процедура по рекламация в следните случаи:

 1. Услугата не е извършена от Изпълнителя в рамките на срока, посочен като дата на доставка на доклада за проверка.
 2. Клиентът е получил отчет за проверка за изпълнител, различен от посочения в поръчката.

За да подадете жалба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Merkandi. Данните за контакт са достъпни в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. В съдържанието на рекламацията Възложителят е длъжен да предостави пълните си данни, координати, номера на платената фактура, както и да посочи поне едно от изброените по-горе случаи, обосноваващи откриването на процедура по жалба от Merkandi.
Изпълнителят е длъжен да разгледа рекламацията в срок от 30 дни от датата на потвърждение за получаване на уведомлението.
 

§ 5 Отговорност

Изпълнителят е изцяло отговорен за предоставянето на клиента с отчета за проверка. Докладът е изготвен с най-голямо внимание въз основа на надеждни източници, но изпълнителят не носи отговорност за надеждността на изпълнителя или за коректността и актуалността на данните, съдържащи се в доклада. Изпълнителят декларира, че оценката на изпълнителя е обобщение на всички извършени проверки. Положителната оценка на изпълнителя не означава, че няма риск при сътрудничество с изпълнителя. Поради това клиентът поема сътрудничество и извършва всички сделки с контрагента на свой собствен риск. &Nbsp;

 

§ 6 Заключителни разпоредби

По въпроси, които не са обхванати от тези Правила, се прилагат Общите търговски условия на Merkandi и съответните правни актове.

Безплатен БЮЛЕТИН

Ежедневни известия за нови продукти и новини за услугата Merkandi.