HAPPY SALE HAPPY SALE
-30%
За 1 година РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДНОВЯВАНЕ
промоции не могат да се комбинират

Най-добрите оферти за акции от 150 държави

Над 100 000 доволни потребители

Предлага по-евтини oферти до 90% от първоначалната цена

Директен контакт с прекупвачи и търговци на едро

Правилник на услугата за търсене на стоки

§ 1 Общи положения

 1. Изпълнител – Merkandi LTD, наричано по-долу Merkandi, базирано в Англия, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Наръчник - предприемач или частно лице, поръчващо услугата търсене на стоки.
 3. Услуга за търсене на продукти – наричана по-долу услугата, се състои в търсене на доставчици за конкретни стоки от името на Принципала, след което му предоставяне на данни за контакт и всякаква допълнителна информация, необходима за връзка с продавача и закупуване на стоките. Услугата се предоставя от Изпълнителя.
 4. Цена на услугата – сумата, която Клиентът трябва да заплати, за да извърши услугата за търсене на стоки.

 

§ 2 Обхват на предоставяната услуга

 1. Наредителят прави поръчка за услугата за търсене на стоки чрез уебсайта на Merkandi. Цената на услугата е представена на страницата за поръчка на услуга и се отнася за търсене на един продукт според спецификацията на Клиента.
 2. След заплащане на услугата, поръчана от Възложителя, Изпълнителят получава съобщение за потвърждение. От този момент нататък Клиентът има неограничено време за попълване на формуляра за услугата, през което аз ще предоставя на Изпълнителя спецификацията на стоките, които иска да поръча.
 3. След попълване на формуляра за услугата, Възложителят започва изпълнението му в рамките на 3 работни дни от датата на неговото попълване. Ако срокът за изпълнение на услугата не може да бъде спазен, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми Възложителя за този факт и в такъв случай срокът е предмет на индивидуални договорености между Възложителя и Изпълнителя.
 4. Услугата се счита за завършена, когато на Клиента бъде изпратена следната информация за намерените оферти:
  1. интернет адрес на продавача
  2. Интернет адрес на търсената стока
  3. данни за връзка с продавача (включително телефонен номер, имейл адрес, складов адрес, име на фирма/продавач и т.н.)
  4. описание на търсените стоки с данни (цена, минимални поръчки, подробности за офертата, гаранция и др.)
 5. Изпълнителят ще изпрати цялата извлечена информация с уговорката, че може да не е наличен целият списък по-горе. Цялата информация ще бъде изпратена от Изпълнителя на имейл адреса, предоставен от Принципала в акаунта на потребителя или посочен при поръчка на услугата за търсене на стоки.
 6. В случай, че Изпълнителят не може да намери оферти за търсените от Възложителя стоки, заплатената сума за услугата се връща по сметката на Възложителя в рамките на 3 работни дни. Възстановяването се извършва в същата форма като плащането, извършено от Клиента за услугата. Ако такова връщане не може да бъде направено, Изпълнителят ще се свърже с Възложителя, за да организира друга форма на връщане. &Nbsp;
 7. Услугата е достъпна за използване за неограничен период от време, с уговорката, че използването й е възможно само когато Принципалът има активен акаунт в платформата Merkandi.

 

§ 3 Връщания

 1. Клиентът има възможност да възстанови таксата за предоставената услуга в рамките на 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата. След 100 календарни дни от датата на поръчка на услугата Клиентът няма право на възстановяване на сумата.
 2. Условието за връщането е услугата да не е стартирана. Към момента на попълване на формуляра за услугата, правото на връщане престава да се прилага, с изключение на ситуацията, посочена в т. 6 § 2 и т. 1, 2 и 3 § 4.
 3. За да получи възстановяване на сумата, Възложителят трябва да се свърже с Службата за обслужване на клиенти на Merkandi, чиито данни за контакт са налични в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Оплаквания

Изпълнителят допуска започване на процедура по рекламация в следните случаи:

 1. Услугата не е предоставена от Изпълнителя в срока, посочен като дата на доставка на офертите за стоките.
 2. Възложителят не може да се свързва с нито един от продавачите, посочени от Изпълнителя  
 3. Клиентът е получил оферти за стоки, различни от посочените в поръчката.

За да подадете жалба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Merkandi. Данните за контакт са достъпни в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.pl/contact. В съдържанието на жалбата Възложителят е длъжен да предостави пълните си данни, координати, номера на платената фактура и да посочи поне един от посочените по-горе случаи, обосноваващи откриването на процедура по рекламация от Merkandi.
/> Изпълнителят е длъжен да разгледа рекламацията в рамките на 30 дни от датата на потвърждение за получаване на заявката.
 

§ 5 Отговорност

Изпълнителят носи изцяло отговорността да предостави на принципала данните за офертата и данните за контакт с доставчиците. Изпълнителят не носи отговорност за надеждността на доставчиците или коректността на данните, предоставени в офертите. Изпълнителят декларира, че посочените доставчици не са проверени от него, поради което клиентът поема сътрудничество и извършва всички сделки на свой риск. &Nbsp;

 

§ 6 Заключителни разпоредби

По въпроси, които не са обхванати от тези Правила, се прилагат Общите търговски условия на Merkandi и съответните правни актове.

Безплатен БЮЛЕТИН

Ежедневни известия за нови продукти и новини за услугата Merkandi.