FLASH SALEFLASH SALE
-20%
За 1 година РЕГИСТРАЦИЯ и ПОДНОВЯВАНЕ
промоции не могат да се комбинират
23 Брой оставащи пакети

Най-добрите оферти за акции от 150 държави

Над 100 000 доволни потребители

Предлага по-евтини oферти до 90% от първоначалната цена

Директен контакт с прекупвачи и търговци на едро

Търсене на стоки

Условия на услугата за търсене на стоки

Общи разпоредби

 1. Изпълнител - Merkandi LTD, наричан по-нататък Merkandi, базиран в Англия, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Ротерхам.
 2. Клиент - предприемач или частно лице, възлагащо услуга за търсене.
 3. Услугата за търсене на стоки - наричана по-нататък услугата, се състои в търсене на оферти за конкретен продукт от името на клиента и след това му предоставя снимки, данни за контакт и всякаква допълнителна информация, необходима за връзка с продавача и закупуване на стоки . Услугата се предоставя от Изпълнителя.
 4. Разходи за услугата - сумата, която Упълномощителят трябва да плати, за да извърши услугата за търсене на стоките.

Обхват на предоставяната услуга

 1. Клиентът прави поръчка за услугата за търсене на стоки чрез уебсайта на Merkandi. Цената на услугата е представена на страницата на поръчката за услуга и се отнася до търсенето на един продукт според спецификацията на поръчващата страна.
 2. След заплащане на услугата, поръчана от Клиента, Изпълнителят започва изпълнението й в рамките на 3 работни дни от датата на резервиране на плащането. Ако услугата не може да бъде завършена, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми Клиента за това и в такава ситуация срокът зависи от индивидуални договорености между Клиента и Изпълнителя.
 3. Услугата се счита за завършена в момента на изпращане до Клиента на следната информация за намерените оферти:
  - интернет адреса на продавача
  - интернет адрес на търсената стока
  - данни за контакт на продавача (включително телефонен номер, имейл адрес, адрес на склад, име на фирма/продавач и др.)
  - описание на търсените стоки с данни (цена, минимална поръчка, подробности за офертата, гаранция и др.)
 4. Изпълнителят изпраща цялата търсена информация, с уговорката, че не може да е налице всички от горния списък. Цялата информация се изпраща от Изпълнителя на имейл адреса, предоставен от Клиента в потребителския акаунт или посочен при поръчка на услугата за търсене на стоки.
 5. В случай, че Изпълнителят не може да намери оферти за търсените от Клиента стоки, сумата, платена за услугата, се връща по сметката на Клиента в рамките на 3 работни дни. Връщането се извършва в същата форма като плащането, извършено за услугата от Упълномощителя. В случай че не е възможно да се направи такава възвращаемост, Изпълнителят се свързва с Клиента, за да определи друга форма на връщане.

Се завръща

Клиентът има възможност да получи възстановяване на сумата за предоставената услуга в рамките на 7 календарни дни от датата на получаване на оферти за търсените стоки. За да получи възстановяване на сумата, Клиентът трябва да се свърже с Офиса за обслужване на клиенти на Merkandi, чиито данни за контакт са достъпни в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.bg/contact. След 7 календарни дни от датата на получаване на оферти за търсените стоки, Клиентът няма право на възстановяване.

Оплаквания

Изпълнителят трябва да даде възможност за започване на производство по жалба в следните случаи:

 1. Услугата не е била извършена от Изпълнителя в срока, посочен като дата на доставка на оферти за стоки.
 2. Клиента не може да се свърже с нито един от продавачите, посочени от Изпълнителя.
 3. Клиентът е получил оферти за други стоки, различни от посочените в поръчката.

За да направите жалба, моля, свържете се с Обслужването на клиенти на Merkandi. Данните за контакт са достъпни в раздела за контакти на уебсайта: https://merkandi.bg/contact. В съдържанието на жалбата клиентът е длъжен да предостави пълните си данни, данни за контакт, номер на платена фактура и да посочи поне един от горепосочените случаи, обосновавайки започването на процедура за рекламация от Merkandi.

Изпълнителят е длъжен да разгледа жалбата в рамките на 30 дни от датата на потвърждение за получаване на доклада.

Заключителни разпоредби

По въпроси, които не са уредени от настоящия правилник, се прилагат Общите търговски условия и съответните правни актове на Merkandi.

Безплатен БЮЛЕТИН

Ежедневни известия за нови продукти и новини за услугата Merkandi.